Koszyk

Zobowiązania gwarancyjne

 

Firma produkcyjna Navin PL SP z.O.O. ustaliła następujący okres gwarancji na produkty:

suszarki do ręczników wodnych ze stali nierdzewnej do otwartych systemów grzewczych - 5 lat; dla zamkniętych systemów grzewczych - 10 lat;

elektryczne grzejniky - 60 miesięcy.

Przez zobowiązania gwarancyjne należy rozumieć zapewnienie przez producenta normalnego funkcjonowania produktu w okresie gwarancyjnym liczonym od dnia sprzedaży, pod warunkiem przestrzegania zasad montażu i eksploatacji oraz warunków transportu. Serwis gwarancyjny zapewnia producent, którego siedziba znajduje się pod adresem: Kraków, ul. Kraszewskiego,36

 

Uprawnienie do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego daje karta gwarancyjna, w której stwierdza się:

 • Model;

 • Data wyprzedaży;

 • firma sprzedająca.

 

Proszę zachować go przez cały okres użytkowania. Termin naprawy określa producent. Możesz wymienić lub zwrócić towar w ciągu 14 dni od zakupu. Prawo to gwarantuje Ci ustawa o ochronie konsumentów. Aby skorzystać z tej możliwości, upewnij się, że:

 1. towar nieużywany i nie noszący śladów użytkowania: rysy, odpryski, otarcia;

 2. produkt jest w pełni zmontowany, a integralność opakowania nie jest naruszona;

 3. wszystkie etykiety i oznaczenia są zachowane.

 

W przypadku niesprawności suszarki do ręczników wymiana lub zwrot produktu następuje tylko w przypadku stwierdzenia „kontroli” producenta, że ​​warunki eksploatacji nie zostały naruszone.

Jeśli w okresie gwarancyjnym zakupiony u nas produkt ulegnie awarii z winy producenta i nie będzie można go naprawić, wymienimy produkt na podobny lub zwrócimy Ci pieniądze. W tym celu podaj nam:

 • produkt z kompletem;

 • karta gwarancyjna;

 • dokument potwierdzający płatność.

 

W jakich przypadkach gwarancja nie jest udzielana? Producent może odmówić naprawy gwarancyjnej, jeżeli:

 • istnieje mechaniczne lub inne uszkodzenie, które powstało w wyniku umyślnego lub niedbałego działania kupującego lub osób trzecich;

 • naruszane są zasady użytkowania określone w dokumentach eksploatacyjnych;

 • dokonano nieautoryzowanego ujawnienia, naprawy lub zmiany komunikacji wewnętrznej i komponentów produktu, projektu lub schematów produktu;

 • błędnie wypełniona karta gwarancyjna.

 

Zobowiązania gwarancyjne nie dotyczą następujących usterek:

 • jeśli występują oznaki korozji elektrochemicznej;

 • przypadkowe uszkodzenie spowodowane przez klienta lub uszkodzenie spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się lub użytkowaniem (narażenie na płyn, kurz, ciała obce dostające się do ciała itp.);

 • szkody w wyniku klęsk żywiołowych (zjawisk naturalnych);

 • uszkodzeń spowodowanych nagłym wzrostem lub spadkiem napięcia w sieci elektroenergetycznej lub nieprawidłowym podłączeniem do sieci elektroenergetycznej;

 • uszkodzeń spowodowanych wadami systemu, w którym ten produkt był używany, w tym brakiem obiegu wody w suszarce do ręczników, który nastąpił z powodu naruszenia procesu technologicznego montażu i instalacji produktu, a także specyfiki produktu rozcieńczanie ciepłej wody i systemów grzewczych;

 • uszkodzenie powstało w wyniku podłączenia lub połączenia produktu z innymi produktami;

 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem zasad eksploatacji.

 

Ubezpieczenie

Wszystkie produkty są ubezpieczone. Ubezpieczenie dotyczy produktów wyprodukowanych przez VK Navin LLC.Warunki ubezpieczenia dotyczą przypadków szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku wadliwego działania produktu.

Aktualności NAVIN
Zalecania
icon_email icon_whatsapp icon_callback